Så går ett kattköp till

När man har bestämt sig för att köpa katt är det dags att hitta en uppfödare och läsa på om vilka praktiska och juridiska steg man måste ta för att få en kattunge i sin ägo. Ett bra första steg är att hälsa på hemma hos den nuvarande ägaren för att få träffa kattungen, och helst även mamman och pappan, i deras hemmiljö. Då får man se att mamman har levt under bra förhållanden och är välmående, liksom får tillfälle att bekanta sig med sin nya kattunge. Det är också ett sätt för seriösa kattuppfödare att se vem du är, och att du är en köpare de vill sälja sin kattunge till.

Nästa steg är att upprätta ett köpeavtal, där punkter om betalning och annat ska ingå. Något som är viktigt att komma ihåg att be om är veterinärsintyget för kattungen, som bevisar att katten har undersökts av veterinär och att den är frisk. Intyget ska inte vara äldre än sju dagar vid köpet. Du ska också få ett vaccinationsintyg som intygar att katten har fått alla vaccinationer den behöver. Katten ska också vara avmaskad när den överlämnas. Något som inte är ett krav, men som är bra att fråga om, är huruvida katten är ID-märkt eller inte. Om den inte är det, är det något man bör åtgärda så snart som möjligt när man har övertagit katten.

Om man köper en renrasig kattunge är det också viktigt att tänka på att man ska få stamtavlan i samband med att man hämtar katten. Den ska med andra ord inte skickas i efterhand, utan överlämnas samtidigt som kattungen.

Ett annat alternativ, om man inte vill köpa en kattunge utan hellre ger en vuxen katt en chans till ett nytt liv genom omplacering, är att välja att köpa sin katt från något av de katthem som finns över hela landet. Rent principiellt brukar processen gå till mer eller mindre likadant: de flesta seriösa katthemmen har också krav på att man besöker dem en eller flera gånger först för att träffa katten, innan man upprättar ett avtal och ser till att katten får alla eventuella vaccinationer och medicinska behandlingar som den behöver innan överlämningen.

Om man har varit med om ett kattköp där allt inte har gått rätt till, och där den ena parten har brutit mot någon punkt i köpeavtalet, ska man inte dra sig för att ta ärendet till domstol om kontraktsbrottet är allvarligt. Man kan få hjälp under processen, till exempel med delgivning, från företag som Intrum, vilket kan underlätta en process som annars brukar kännas svår – särskilt när man bara vill ta hand om sin nya katt.

azalea