Hur du får två katter att hålla sams

Att katter är fientliga mot andra katter är ganska vanligt. Behöver du introducera en ny katt av olika anledningar, så se till att ha en stor portion tålamod. Ibland tar det dagar eller till och med veckor för att en katt ska acceptera en främmande katt.

Katter måste känna sig trygga i sitt revir

Vad som är viktigt att förstå som kattägare är att din katt har ett revir som den försvarar mot alla hot och inkräktare. Katter är inte flockdjur likt hundar, utan de lever ofta ensamma i naturen. Gillar du själv att vara ute i naturen är det bra med prisvärda kläder. Besök ITAB Outdoor vid behov av jaktkläder, fritidskläder och arbetskläder. I reviret finns allt som katten bryr sig om, till exempel mat och vatten. När en främmande katt dyker upp reagerar de ofta instinktivt och börjar fräsa och morra.

Beteendet visar tydligt att området är upptaget och att de försvarar reviret med våld om det krävs. Viktigast är i så fall att signalera att den nya katten inte är något hot. Processen kan ta lite tid och underlättas av att sköta den första introduktionen på rätt sätt. De ska inte behöva konkurrera om saker som kan leda till konflikter som att till exempel behöva äta ur samma matskål.

Hur du sköter introduktionen

En bra grundregel är att ge katterna distans och hålla dem separerade under den första tiden. Den nya katten kan få ett eget rum med egen matskål, egen kattlåda osv. Se sedan till att allting går i ett mycket långsamt tempo. Gör inte misstaget att omedelbart introducera katterna öga mot öga. Katter kan attackera snabbt och klösa med sina klor. En bättre metod är att de får känna på varandras dofter, gärna i samband med en positiv upplevelse. Om katten får lite kattgodis eller lite rolig lek så kanske den associerar doften med något positivt, istället för något skrämmande.

De kan också lukta på varandra under en dörr. Redan nu lär du se om en eller både katterna får en väldigt aggressiv reaktion. Verkar allt lugnt kan du gå ett steg längre och byta ut dörren mot ett galler så att de kan se varandra. Gör dock allting långsamt och successivt. Ett tips är att bara låta dem se varandra lite åt gången, kanske några minuter ett par gånger om dagen. Använd sedan ett skynke eller en dörr för att ge katterna distans och trygghet.

Katternas fortsatta liv tillsammans

Nosar de på varandra nos mot nos och verkar tolerera varandra har du kommit en god bit på vägen. Lämna dock aldrig katterna ensamma utan övervakning. Ibland kan det verka som att katter accepterar varandra, sedan tar det en farlig vändning. För att sammanfatta ska du ha extremt mycket tålamod och göra allting långsamt och metodiskt. Även i framtiden får du räkna med att de kan tävla med varandra eller hitta på lite bus. Alla katter har olika personlighet och olika toleransnivå, men om de introducerats på ett bra sätt och associerar varandra med positiva saker, då har du ett utmärkt utgångsläge.

azalea