Historik om katter

 

Att katten gått från att endast vara ett vilddjur till att bli ett tamdjur kan vara av ett par olika anledningar. Framförallt användes de tidigt av människan för att hålla undan skadedjur, både på land och till havs, men de användes även tidigt som sällskap.

I forntida Egypten var katten ett heligt djur och därför har man länge trott att egypterna var först med att ha katten som tamdjur, men enligt en DNA-studie från 2007 ska alla tamkatter härstamma från den afrikanska vildkatten falbkatten. Denna levde för mellan 9000 och 10000 år sedan och ska ha blivit tämjd just av anledningen att hålla undan skadedjur från jordbruket.

Genom att katterna användes på skepp som råttjägare kunde de snabbt spridas över världen som tamdjur, främst med uppgiften att eliminera skadedjur. Katten som sällskapsdjur tog framförallt fart när den vanliga människan fick mera fritid. Den förvandlades då till ett mycket älskat och bortskämt husdjur. Allteftersom började vissa drag hos katten uppskattas mer eller mindre och katten ställdes ut på utställningar. I samband med detta ökade också intresset för att avla raser med drag som ansågs särskilt vackra, som långt hår och attraktiva färger.

azalea