Kattens kommunikationssätt

 

Kattens vanligaste kommunikationsverktyg är att jama, vilket den kan göra om den till exempel vill be om någonting – som att bli utsläppt, att få mat eller kanske bli klappad. Men en katt kommunicerar även på en mängd andra sätt och med hela kroppen.

  • För att visa misstycke eller skrämma bort rivaler kan katter morra eller fräsa.
  • En svans som piskar häftigt fram och tillbaka kan visa på att katten är arg. Piskar svansen långsammare pendlar katten mellan två starka känslor – som att vilja kela samtidigt som den vill vara ifred. Står svansen rakt upp eller hänger ledigt ner betyder det oftast att katten är glad eller helt enkelt mår bra. Svansen mellan benen betyder hos katten, precis som hos andra djur, att den känner sig undergiven.
  • Ögon som blinkar lätt eller är helt slutna visar på en vänligt inställd katt, medan pupiller som plötsligt blir smala när katten kelas med innebär att den vill vara ifred.
  • Öronen visar även dessa olika saker – bakåtstrukna visar aggression, uppåtriktade visar på att katten uppmärksammar någonting.
  • Med munnen kan katten visa att den tycker om någon genom att slicka eller visa motsatsen genom att bita.
  • Morrhåren kan visa att katten är skrämd om de är bakåt, är de däremot framåt visar det på en nyfiken katt.
  • Spinner katten betyder det oftast ett välbehag, men den kan även spinna när den har riktigt ont. Känslor kan också visas med tassarna, genom att katten antigen trampar med dem och trycker till lite med klorna vid välbehag, eller också klöser eller kanske river vid missnöje.
  • Att en katt drar med kroppen mot benen på en person visar att den tycker om personen och antingen vill kela eller bara är glad att personen i fråga exempelvis kommit hem efter att ha varit borta ett tag.
azalea